Under 2020 kommer Nyköpings kommun att göra vatten- och avloppstillsyn på alla tomter i Granlunds område. Läs mer för att ta reda på vad som gäller.

Ja, som ni sett så har ni fått ett brev från Nyköpings kommun där de skriver att de kommer att utföra sin VA (VattenAvlopp) tillsyn i år, antingen under våren eller hösten. De meddelar fastighetsägare cirka tre veckor innan, men de utför tillsynen oavsett om ägaren är där.

Tillsynen kommer att göras med kraven på hög skyddsnivå, både på miljö- och hälsoskydd. Att Granlunds område är klassat som hög skyddsnivå, står omnämnt i Nyköpings kommun riktlinjer. Se Nyköpings kommuns riktlinjer för enskilda avlopp.

För de av oss som går i tankar på att bygga nytt eller till, rekommenderas att läsa en broschyr från Nyköpings kommun som heter: Till dig som ska anlägga avlopp.


Tillbaka
jan 30, 2020 Kategori: Generella Skrivet av: Roger
Nästa sida: Nyheter