Vad har vi för avtal för snöplogningen?

Den snöröjningsnivå som har funnits under lång tid i vårt område, utgår ifrån att Granlunds är ett fritidsområde. De som valt att bo här permanent gör det oftast för att de uppskattar fritidsområdets karaktär och förutsättningar. 

De senaste åren har snöfallen blivit alltmer oförutsägbara. Det kan vara snöfritt långa perioder och sedan kommer häftiga snöfall ibland överraskande. Detta påverkar arbetssituationen för den som åtar sig uppdraget. Alltför stor tid går åt till att vänta på snön vilket gör det svårt att hitta entreprenörer i vår närhet.

Vi har nu ett avtal för att försäkra oss om att inför varje säsong få tillgång till en entreprenör som är villig att ploga våra vägar. Detta avtal innehåller ramar för plogningen. Plogning bör ske senast 10 timmar efter påbörjat snöfall och vid ett snödjup av 7 cm. 

Bägge parter är också förstående till att när det kommer mycket snö på kort tid kan det inträffa att plogningen inte hinner utföras inom dessa ramar.

För oss boende betyder det att man måste finna egna lösningar under väntan. Plogningen kommer att utföras.


Tillbaka
jan 29, 2021 Kategori: Generella Skrivet av: Roger
Nästa sida: Nyheter