Kommunen har nu bekräftat att de kommer att ta över debitering av sophämtningsavgiften. Därmed kommer den inte att vara med på föreningens årliga utdebitering av GA avgifterna. När sophämtningsavgiften ska betalas är inte klart ännu. Ärendet kompliceras av att kommunen samtidigt arbetar med att ta över återvinningen av förpackningsmaterial.

På stämman kommer vi att informera om avgiften och diskutera sophämtningen under "Övriga frågor" på dagordningen.


Tillbaka - Generella
apr 28, 2024 Kategori: Generella Skrivet av: Roger
Nästa sida: Nyheter