Årsrapporter

Vi publicerar här våra rapporter per år. Verksamhetsåret sträcker sig från 1/4 till den 31/3 nästa år. Ordinarie stämma hålls ju en bit in i nya verksamhetsåret. Dessutom behandlar ju stämman både det gångna verksamhetsåret och det nya (innevarande) verksamhetsåret. Så i åren nedan så är det när stämman hålls och budget med debiteringslängd som är styrande för året.

Så exvis titeln "År 2019" innehåller kallelse och debiteringslängd för 2019, men verksamhetsberättelse för 2018

År 2017

År 2018

År 2019

År 2021

Föregående sida: Vår informationsbehandling Nästa sida: Verksamhet 2018