Årsrapporter

Vi publicerar här våra rapporter per år. Verksamhetsåret sträcker sig från 1/4 till den 31/3 nästa år. Ordinarie stämma hålls ju en bit in i nya verksamhetsåret. Dessutom behandlar ju stämman både det gångna verksamhetsåret och det nya (innevarande) verksamhetsåret. Så i åren nedan så är det när stämman hålls och budget med debiteringslängd som är styrande för året.

Så exvis titeln "Verksamhetsår 2017" innehåller kallelse, budget, debiteringslängd för 2017, men verksamhetsberättelse för 2016

Verksamhetsår 2017

Verksamhetsår 2018

Verksamhetsår 2019

Föregående sida: Vår informationsbehandling Nästa sida: Verksamhet 2018