Årsrapporter

Vi publicerar här våra rapporter per år. Verksamhetsåret sträcker sig från 1/4 till den 31/3 nästa år. Ordinarie stämma hålls ju en bit in i nya verksamhetsåret. Dessutom behandlar ju stämman både det gångna verksamhetsåret och det nya (innevarande) verksamhetsåret. Så i åren nedan så är det när stämman hålls och budget med debiteringslängd som är styrande för året.

Så exvis titeln "År 2022" innehåller protokoll för stämman 2022, men verksamhetsberättelse för 2021.

Från och med år 2023 publicerar vi endast stämmoprotokollet. Övriga dokument distribueras direkt till medlemmarna.

År 2021

År 2022

År 2023

Föregående sida: Vår informationsbehandling Nästa sida: Stämman 2023