Arkiverade nyheter

maj 13, 2024
Kategori: Generella
Skrivet av: Roger

Vi håller stämman på vår dansbana lördagen den 25/5 2024.

apr 28, 2024
Kategori: Generella
Skrivet av: Roger

Lördagen 11 maj kl 10:00 samlas vi för vårstädningen på Granlunds

mar 21, 2024
Kategori: Generella
Skrivet av: Roger

Problem med föreningens debitering av sopavgiften. Vi alla kommer troligen att drabbas av fördyring när det blir individuell debitering direkt från Nyköpings kommun.

jul 24, 2023
Kategori: Generella
Skrivet av: Roger

Vår årliga kontroll av vattenkvalitet är genomförd. Två handpumpar, 9 och 14, fick för höga bakterievärden i år och är alltså otjänliga för dricksvatten!

jun 16, 2023
Kategori: Generella
Skrivet av: Roger

Nu finns protokollet från årets stämma publicerad. 

De som har accepterat medverkan i Granlunds mejllista har fått information från styrelsen tillsammans med protokollet.

För de som inte är med i mejllistan kommer information och protokoll att delas ut i medlemmars brevlåda här på Granlunds.

De som inte har någon brevlåda uppsatt får läsa protokollet här på hemsidan, länk här!

dec 1, 2022
Kategori: Generella
Skrivet av: Roger

Vi kan inte fortsätta med tvåveckors intervall eftersom vi sorterar för dåligt. Alltför mycket kartong och annat återvinningsbart material slängs i våra sopkärl. Vi måste därför gå över till veckofrekvens av hämtningen även under vinterperioden. 

Men, med gemensamma insatser ska vi hitta sätt att öka utsorteringen av förpackningsmaterial så att vi kan minska vårt restavfall och därmed minska våra kostnader igen!

Så snälla, sortera bort kartonger och förpackningsmaterial vare sig det är plast, papper eller metall. Flaskor och papper som tidningar, böcker, broschyrer ska också sorteras bort och allt läggas i återvinningsstationer i till exempel Vagnhärad eller Västerljung.

 

Tänk på att om ni behöver öppna det stora locket på sopkärlen så kastar ni fel saker i sopkärlen!

Det ska räcka med att öppna de små locken för en soppåse med det som blir kvar efter utsorteringen. Alla matrester sorteras separat och läggs i det bruna kärlet i speciell påse.

 

Tack för att vi alla hjälps åt att förbättra sophanteringen!

 

nov 15, 2022
Kategori: Generella
Skrivet av: Roger

Idag 15/11 ska de tömma alla kärl och sedan blir det tvåveckors frekvens under vinterperioden.

nov 11, 2022
Kategori: Generella
Skrivet av: Roger

Kommunen har börjat med datastyrd sophämtning - spårat ur!

jul 23, 2022
Kategori: Generella
Skrivet av: Roger

Sjöslåtter kommer att utföras i Lammsjön den 18/8 - 20/8.

Om ni har några vattenslangar i Lammsjön måste ni se till att de är undanplockade till dess. 

 

jul 20, 2022
Kategori: Generella
Skrivet av: Roger

Vår årliga kontroll av vattenkvalitet är genomförd. Två handpumpar, 9 och 10, fick för höga bakterievärden i år!

jun 6, 2022
Kategori: Generella
Skrivet av: Roger

Nu återupptar vi vår fina tradition med skrinda för barnen, resning av majstång, dans och lekar - tack vare de som tagit stafettpinnen på Bergavägen.
På Midsommardagen blir det traditionsenlig fotbollsmatch.


Mer information kommer på våra anslagstavlor.

maj 10, 2022
Kategori: Generella
Skrivet av: Roger

Andra lördagen i maj samlas vi som vanligt och hjälps åt att hålla området välskött. Kolla gärna anslagstavlorna där står det var vi samlas. 

Välkomna

Styrelsen

maj 10, 2022
Kategori: Generella
Skrivet av: Roger

Kallelse med bilagor har nu skickats ut till alla som har satt upp sig på Granlunds samfällighets mejllista.

apr 24, 2022
Kategori: Generella
Skrivet av: Roger

Hör av dig så vi kan återuppta vårt uppskattade firande....

apr 21, 2022
Kategori: Generella
Skrivet av: Roger

Årets stämma planerar vi att hålla lördagen 28/5 kl 10:00 på vår dansbana.

nov 24, 2021
Kategori: Generella
Skrivet av: Roger

Trafikverket har sammanställt svar och åtgärder på Ostlänkens påverkan på vårt område. Nya synpunkter tas emot till 30/11 2021!

jul 11, 2021
Kategori: Generella
Skrivet av: Roger

Vi har fått resultatet av årets vattenprover.

maj 2, 2021
Kategori: Generella
Skrivet av: Roger

Vi planerar att hålla årets stämma på dansbanan lördagen 29/5 på samma sätt som förra året. Formell kallelse kommer.

apr 29, 2021
Kategori: Generella
Skrivet av: Roger

Städdagen lördagen 8/5 blir som förra året. Ingen gemensam samling och inga grupparbeten. Lämpliga uppgifter är:

jan 29, 2021
Kategori: Generella
Skrivet av: Roger

Vad har vi för avtal för snöplogningen?

jun 8, 2020
Kategori: Generella
Skrivet av: Roger

Vattenprover 2020 visade på ett hyfsat värde. Pump 1, 2 och 8 gav "Tjänligt med anmärkning" vilket var en pump mer än förra året. Vatten från dessa pumpar ska kokas innan det används av personer med nedsatt immunförsvar, vanligen små barn och äldre. 

Badvattnet i Lammsjön var tjänligt.

Länk till översikt.

maj 11, 2020
Kategori: Generella
Skrivet av: Roger

Stämman hålls lördagen 30/5 på Granlunds dansbana kl 10:00.

I dessa tider blir det lite speciellt, läs vidare...

apr 20, 2020
Kategori: Generella
Skrivet av: Roger

I stället för att samlas i större grupper föreslår vi att var och en går ut när det passar och gör en frivillig insats. Ingen avprickning görs och vi undviker större jobb som kräver grupper. Lämpliga uppgifter är:

  • Tvätta alla vägskyltar, funkar med svamp och varmvatten
  • Plocka skräp i diken
  • Städa dansbanan, ta ner stången, kratta löv 
  • Röja sly i diken där det behövs
  • Badet - plocka rent, kratta ris allmän översyn

Känner ni för något annat är det förstås också välkommet, men kolla med styrelsen om ni är osäker.

Skriv gärna på hemsidan hur ni upplevde städdagen.

Styrelsen

 

jan 30, 2020
Kategori: Generella
Skrivet av: Roger

Under 2020 kommer Nyköpings kommun att göra vatten- och avloppstillsyn på alla tomter i Granlunds område. Läs mer för att ta reda på vad som gäller.

nov 5, 2019
Kategori: Generella
Skrivet av: Roger

Senast 13:e november vill Trafikverket ha synpunkter på snabbtågsbanan, projekt Ostlänken.

Trafikverket har hållit samrådsmöten med de som bedöms berörda av Ostlänken. Även föreningen blev inbjuden och deltog.

Intressanta nyheter om hur vårt område drabbas kan ni läsa mer om på vår hemsida här.

 

okt 27, 2019
Kategori: Generella
Skrivet av: Roger

Dina vattenledningar behöver märkas ut för att inte fibergrävarna ska gräva av dem!

aug 23, 2019
Kategori: Generella
Skrivet av: Roger

Med början i september 2019 så kommer det att grävas på respektive tomter för de som beställt fiber. Entreprenören som gräver söker kontakt med respektive tomtägare för att komma överens om lämpligaste dragning på tomten.

jun 8, 2019
Kategori: Generella
Skrivet av: Roger

Felparkeringen vid badet blir allt sämre. Det blir inte heller någon hastighetsbegränsning...

maj 29, 2019
Kategori: Generella
Skrivet av: Roger

Nu finns stämmoprotokollet publicerat här på hemsidan under Startsidan/Förening/Verksamhet 2019.

maj 21, 2019
Kategori: Generella
Skrivet av: Roger

Sopkärlen har tagits bort från badplatsen, vänligen medtag dina sopor när du lämnar badplatsen.

feb 2, 2019
Kategori: Generella
Skrivet av: Roger

Nyköpings renhållning har svårt att komma åt våra sopkärl när det ligger för mycket snö framför dem.

Så vi ber er som kan, försök att skotta bort snön framför sopkärlen dagen innan sopbilen kommer.

Chauffören kan inte tömma kärlen om han inte kan rulla fram dem.

 

dec 17, 2018
Kategori: Generella
Skrivet av: Roger

Gästabudstaden meddelar att de räknar med att under våren 2019 gräva för fiber på våra tomter och vägar.

aug 30, 2018
Kategori: Generella
Skrivet av: Roger

Proverna var riktigt bra i år. Endast två prover var tjänliga med anmärkning, alla andra var OK (tjänliga). En pump (nr 3) fungerar inte och måste ses över. Tabell över alla återfinns här.

jul 28, 2018
Kategori: Generella
Skrivet av: Roger

Den förhöjda brandrisken gör att vi bestämt att inte kantslå vägarna nu. Redskapen man använder riskerar att skapa gnistor och den risken vill vi inte ta.

Vi räknar med att vi alla medverkar till att minska risken för brand genom att avstå från grillning utomhus!!

jun 17, 2018
Kategori: Generella
Skrivet av: Roger

Nu är protokollet från årsmötet publicerat. Länk här: 

jun 8, 2018
Kategori: Generella
Skrivet av: Roger

Gästabudstaden gräver vidare i vårt område om några veckor. Just nu gräver man i Lästringe.

Hos oss kommer de att gräva både för stamledning och på våra tomter.

Innan de gräver på din tomt tar de kontakt för att komma överens om bästa schaktningsväg fram till huset där ni vill ha fiberdosan.

Det går fortfarande bra att beställa fiber, använd denna sida om ni inte beställt ännu: https://gastabudstaden.se/index.php?id=199

 

maj 25, 2018
Kategori: Generella
Skrivet av: Roger

Från och med idag 25/5 2018 gäller den nya Allmänna dataskyddsförordningen, kanske mer känd som sin engelska förkortning GDPR. Läs vidare vad som gäller för föreningen...

maj 9, 2018
Kategori: Generella
Skrivet av: Roger

Datum/tid: Lördagen 26/5 kl 10:00

Plats: Sockenstugan i Västerljung

apr 17, 2018
Kategori: Generella
Skrivet av: Roger

Årets ordinarie stämma planeras till den 26/5 2018 kl 10:00.

Vi träffas i Västerljungs sockenstuga.

Välkomna till ett intressant möte. 

Kallelse med dagordning etc kommer ut under maj månad, senast 14 dagar före stämman.

mar 25, 2018
Kategori: Generella
Skrivet av: Roger

Person tagen på bar gärning i huset, tyvärr avvek han innan polisen hann dit. 

Var uppmärksam på okända personer och ring polisen om ni ser misstänksam aktivitet.

jan 11, 2018
Kategori: Generella
Skrivet av: Roger

Vissa har fått sina brevlådor märkta av okända, förmodligen kriminella, personer. Styrelsen har kollat med Postnord och Polisen och mycket tyder på att det kan vara en förberedelse till inbrott.

Vi vill därför be alla att vara extra vaksamma.

Se gärna till att det inte syns någon markering, varken på er brevlåda eller er uppfart.

Frivilliga medlemmar försöker nu ta bort markeringarna på alla brevlådor, men kolla gärna själv att det inte finns eller återuppstår någon markering.

dec 20, 2017
Kategori: Generella
Skrivet av: Roger

Gästabudstaden har meddelat att man gjort ett uppehåll i anläggningsarbetet inom vårt område (Granlunds-Kvegerö). Detta pga högt vattenstånd vilket orsakat dålig bärighet i våra marker och diken.

De kommer att återuppta grävningen till våren/sommaren 2018 och då kommer de också att gräva på våra tomter fram till husen.

Om ni har fått en uppmaning om att skriva på markupplåtelseavtal med Gästabudstaden så är det viktigt att ni skriver på och skickar in detta till dem!

dec 15, 2017
Kategori: Generella
Skrivet av: Roger

Gästabudstaden har grävt längs efter vägarna på Kvegerö-området, men nu tar de en paus inför vintern.

Det är fortfarande andra företag som skickar ut alternativa erbjudande om fiber, nu vecka 50, 2017 så damp det ner ett erbjudande från Zitius.

Fortfarande gäller att ni som har en liggande beställning hos Gästabudstaden inte ska göra någonting!

Skriv inte på erbjudandet från Zitius då det innebär att ni beställer två fiberinstallationer för 20 000 kr vilket är väldigt onödigt.

Har ni ännu inte beställt från Gästabudstaden och nu vill ändra er, så välj att göra en efterbeställning hos Gästabudstaden, då är det säkert att ni verkligen får fibern. Från andra bolag är det högst osäkert!

sep 27, 2017
Kategori: Generella
Skrivet av: Roger

Gästabudstaden har som enda fiberföretag sökt och fått ett avtal med Granlunds Fritidsområdes SFF att gräva för fiber längs med våra vägar.

sep 7, 2017
Kategori: Generella
Skrivet av: Roger

Det har kommit till styrelsens kännedom att en del medlemmar av misstag beställt fiber av IP Only i god tro att detta företag hörde ihop med Gästabudstaden.

I själva verket är det två olika företag som konkurrerar. Om ni beställt fiber av Gästabudstaden så bör ni inte beställa också av IP Only eftersom beställningarna är bindande och ni då riskerar att få betala avbeställningsavgift till endera företaget.

sep 7, 2017
Kategori: Generella
Skrivet av: Roger

Nu är brevlådorna uppsatta på de nya ställningarna.

Från och med måndagen 11/9 delas posten ut i våra året-om brevlådor på de nya ställningarna. Samlingsbrevlådan är nedplockad och post till fastigheter utan brevlåda går i retur.

Brevlådor som inte har flyttats av fastighetsägarna eller av snälla grannar, har plockats ned och återlämnats till respektive fastighet. Brevlådor som inte har kunnat identifieras har tillfälligt ställts upp vid dansbanans stånd. De kommer att skrotas om ingen hämtar dessa, men vi låter dem stå vid dansbanan några månader i förhoppning om att deras ägare saknar dem.

aug 27, 2017
Kategori: Generella
Skrivet av: Roger

På det välbesatta mötet presenterade Gästabudstaden status på projektet och besvarade många frågor. Frågor alltifrån när man börjar gräva till var fiberdosan ska sitta besvarades.

aug 23, 2017
Kategori: Generella
Skrivet av: Roger

Informationsmöte nu på söndag 27/8 hålls av Gästabudstaden kl 16:00 i Tystberga Bygdegård. 

Har ni några frågetecken vad gäller utbyggnad och beställning av fiber för vårt område, så ta en tur till Tystberga bygdegård och få svar på era frågor.

aug 19, 2017
Kategori: Generella
Skrivet av: Roger

Den 28:e augusti startar vår leverantör att sätta upp våra nya ställningar. Samtidigt sorteras all post ned i den gemensamma brevlådan på Granlundsvägen. Den efterföljande helgen samlas vi lördagen 2/9 kl 10:00 för att själva flytta över våra brevlådor från de nedmonterade ställningarna till nya markerade platser på de nya ställningarna. Passa gärna på att köpa ny brevlåda, den gamla kan vara svår att ta bort.

OBS De nya ställningarna har endast en plats för en fastighet. Eftersom de nya ställningarna är året om platser, behövs inte längre någon uppdelning mellan sommar och vinterplatser! Våra året om platser är alltså: Granlundsvägen, Lammsjövägen, Sörbyvägen och Sillevägen.

Sommarplatsen på Bergavägen kommer att finnas kvar men någon post kommer inte att delas ut där, utan brevlådorna flyttas till Sillevägens ställning.

Likaså behöver de brevlådor för slutet av Granlundsvägen, som satt på Lammsjövägens plats, att behöva flyttas till Granlundsvägens plats, allt enligt principen, en plats för en väg.

Flyttperioden varar från 28/8 till 10/9. Från och med 11/9 tas den gemensamma brevlådan ned och all post sorteras ned i sina uppsatta brevlådor. Post som inte har någon brevlåda går i retur.

Styrelsen

aug 3, 2017
Kategori: Generella
Skrivet av: sffadmin

Årets vattenprover resulterade i att fyra pumpar fick godkänt med anmärkning, det var pump nr 2, 9, 14 och 15. Godkänt med anmärkning betyder att det finns ett överskott av normala bakterier och att man bör koka vattnet om det ska användas av spädbarn och äldre samt de med sämre immunförsvar.

Ingen pump fick underkänt, dvs otjänlig vattenkvalitet men i stället var det hela tre pumpar där prov inte kunde tas. Pumparna fungerade inte, det var pump nr 3, 7 och 11.

En sammanställning av resultatet kommer att sättas upp på anslagstavlorna och återfinns också här.

aug 3, 2017
Kategori: Generella
Skrivet av: sffadmin

Gästabudstadens fiberprojekt där Kvegerö - Granlunds ingår, har nu erhållit EU bidrag!

Projektet går därmed in i en direkt utförandefas som inleds med markplanering. 

Alla fastighetsägare kommer att bli kontaktade av Gästabudstaden.

aug 3, 2017
Kategori: Generella
Skrivet av: sffadmin

Tack för maten!

Endast matrester i det bruna kärlet!

aug 3, 2017
Kategori: Generella
Skrivet av: sffadmin

Stämmoprotokoll från ordinarie stämma 2017 är nu publicerat!

maj 16, 2017
Kategori: Generella
Skrivet av: Roger

JA! Det ingår!

apr 28, 2017
Kategori: Generella
Skrivet av: sffadmin

Gästabudstaden har nu öppnat för att ta emot beställningar på fiber för Kvegerö-Granlunds området!

Föregående sida: Nyheter Nästa sida: Kontakta föreningen