Lammsjön

GA3 - Lammsjön
I denna gemensamhetsanläggning ingår skötsel och underhåll av:

Lammsjön - Rensning och öppethållande av sjöns vattenyta.
Lammsjöns avrinningsdike till Kvarnsjön. Ansvaret gäller hela diket, ända fram till Kvarnsjön, dvs även sådana delar som ligger utanför Granlunds fritidsområde. 

De flesta människor förknippar ett attraktivt fritidsområde med att det skall finnas en sjö eller annat vattendrag där man kan bada, fiska eller bara göra en liten utflykt med picnic-korg och barn eller barnbarn. Om Lammsjön tillåts växa igen så blir badplatsen mindre attraktiv. Dessutom förlorar hela Granlund en attraktiv rekreationsmöjlighet.

En del åtgärder har gjorts för att bibehålla en attraktiv sjö. Målet är att behålla Lammsjön som den är idag.

Hittills har det handlat om vassklippning och borttag av näckrosor samt att hålla avrinningsdiket mot Kvarnsjön öppet.

En gång per år tar vi prov på badvattenkvaliteten i Lammsjön. I regel är de bra, men ibland har vi fått förhöjda värden. Se mätresultat i tabell här.


För att bibehålla vår sjö i gott skick, gäller vissa regler:

* Tvättning med tvål eller andra tvättmedel, är inte tillåtet.
* Hundar får inte bada vid badet
* Camping är inte tillåtet
* Båtar med förbränningsmotorer är inte tillåtna (Undantaget är föreningens vassklippningsbåt)

 

Karta från förrättningen som visar vad som ingår i GA3.