Midsommar kvällstid

Kvällsaktiviteter

 Samtliga kvälls aktiviteter brukar starta kl 20:00. Exakt tid meddelas på anslagstavlorna. Kritisk aktivitet är musiken. Lyckas man få musiken att fungera är dessa aktiviteter uppskattade: 

Dans & Musik
Pilkastning
Chokladhjul
Lotteri
Korv / Lättöl/ Läsk 
 

Midsommarfirandet vid dansbanan pågår vanligen mellan 19:00 och 24:00.

Efter 24:00 ska musiken stängas av till hänsyn för kringboende.

I stånden finns utrymme för pilkastning, chokladhjul, korv/fikaförsäljning, lotteriförsäljning.

Samordnare kvällstid

För- och efterarbete

Musik och teknik

Pilkastning

Chokladhjul

Lotteri

Café

Föregående sida: Midsommar dagtid Nästa sida: Sopor