Midsommarfirandet

Granlunds är indelat i 4 områden med ansvar för midsommarfirandet vart 4:e år.
 
2019 - Syd (gul färg på kartan): Del av Lammsjövägen, Sörbyvägen och Krogstigen och Gamla Landsvägen
2020-2021 uppehåll pga pandemi
2022 - Öst (grön färg på kartan): Bergavägen, Sillevägen
2023 - Väst (rosa/röd färg på kartan): Större delen av Granlundsvägen och Byksjövägen.
2024 - Nord (lila/blå färg på kartan): Större delen av Lammsjövägen, del av Granlundsv.

Ändring av områdensindelningen - fr o m midsommar 2024 delas Granlund in tre ansvarsområden för vårt midsommarfirande:

Område Nord (lila/blå): Hela Lammsjövägen samt del av Granlundsvägen
Område (gul): utgår och ingår i område Sydväst
Område Öst (grön): Bergavägen, Sillevägen
Område Sydväst (rosa/röd): Större delen av Granlundsvägen samt Byksjövägen, Sörbyvägen, Krogstigen och Gamla Landsvägen


Titta på kartan här för att få veta vilket område din tomt hör till.
För mer information om hur man arrangerar aktiviteterna klicka här för Dagsaktiviteter och här för Kvällsaktiviteter.

Kvällen före midsommarafton brukar vi träffas kl 19.00 för att klä midsommarstången vid dansbanan.
(Ansvariga har samlat ihop björkris och övriga har med sig blommor som de plockat)
Midsommarfirandet brukar inledas med att en skrinda hämtar upp små och stora barn mellan 14:00 och 15:00.
Sedan följer själva midsommarstångsresningen kl 15:00 som direkt följs av dans och lekar runt midsommarstången.
Efter dans och lek brukar barnen bjudas på saft och kakor och det kan även bli lite tävlingar i form av tre- eller femkamp med priser .
Kvällen brukar inledas vid 20:00 då dansmusiken startar. I mån av kraft och ork finns det kanske ståndsaktiviteter, som pilkastning och chokladhjul.
Dansmusiken brukar sluta senast kl 24:00 ibland tidigare.

Varje år, förslagsvis i samband med städdagen i maj, informerar en styrelserepresentant årets ansvariga område - hur man kan gå tillväga.


Karta arrangörsområden

Föregående sida: Karta ga2 Nästa sida: Midsommar dagtid