Projekt Bevara Lammsjön

  1. Vid ordinarie stämma lördagen 4/6 2011 beslutades att avsätta medel för att genomföra ett projekt som syftar till att motverka den naturliga föråldringen av Lammsjön.

Projektledare är Morgan Hoffman. Efter mer diskussioner med miljökontoret vid Nyköpings kommun och framför allt med miljöansvarig vid Länstyrelsen, har framkommit att regelbunden klippning är sammantaget den bästa metoden för att hålla Lammsjön öppen.

Tidigare diskussioner om att rotbeskära har därmed skrinlagts.

Den klippning som hittills genomförts med hjälp av föreningens klippbåt, mäktar inte med att hålla undan för igenväxningen, sjöns yta är helt enkelt för stor.

Föreningen kommer därför att genomföra maskinell klippning av Lammsjön med inhyrd större klippmaskin. Erfarenheter från en förening norr om Stockholm, som har en liknande sjösituation som vi har med Lammsjön, visar att regelbunden större klippning faktiskt får till och med näckrosor att dra sig tillbaka.

Vår klippbåt kommer vi fortfarande att använda för frivilligt underhåll, den kommer väl till pass för att klippa i mindre skala.

Föregående sida: Lammsjön Nästa sida: Karta ga3