Samfällighetsföreningen

Inom Granlunds finns en samfällighetsförening som ansvarar för nödvändig skötsel av området. Föreningens ansvar är fastställt i en förrättning 2002 och medlemskap i föreningen är obligatoriskt för fastighetsägarna på området. Stadgar för samfälligheten kan hämtas här som pdf-fil.

Anläggningar som föreningen sköter finns karta på här.

Nedan är en fördelning av anläggningarna, de kallas GA (GemensamhetsAnläggningar):

 

Hemsidan


Hemsidan, där du just nu läser, är den naturliga startplatsen för att söka information om vår förening. Här finns både grundläggande information, nyttiga länkar och senaste nytt.

Anslagstavlorna


Anslagstavlorna är placerade i anslutning till brevlådorna.
Här finner du information och här har du också själv möjlighet att kommunicera med de övriga boende inom Granlund.
När du anslår något bör det finnas en undertecknare.

Städdagar


Granlund behöver skötsel för att visa sig från sin bästa sida.

Stämman har numera bestämt att vi alltid ska ha en städdag i maj månad (andra lördagen) och endast vid behov kalla till en städdag på hösten.

Att delta på städdagen ger förutom ett fint och städat område, också möjlighet till att umgås med alla aktiva grannar och större delen av styrelsen. Vi i styrelsen passar då gärna på att prata lite mer informellt med medlemmarna. Det ger ett jättefint tillfälle både för styrelsen och medlemmarna att utbyta information och kunskap.

Kallelse till städdag anslås på hemsidan och genom anslag på informationstavlorna.

Föreningsstämma


Att underhålla ett område som Granlund är naturligtvis inte gratis, därför debiteras medlemmarna en avgift varje år.

Styrelsen gör ett förslag till budget och avgifter inför varje år. Denna budget och årsavgifterna beslutas sedan av medlemmarna på ordinarie föreningsstämma. Den brukar vi hålla i slutet av maj eller början av juni, men senast sista juni.

Rapporter per verksamhetsår och andra dokument inför stämman finns under årsrapporter.

Alla medlemmar har naturligtvis rätt att närvara och yttra sig på stämman.

Föregående sida: Kontakta föreningen Nästa sida: Styrelse