Sopor

Sophämtning sköts av Nyköpings kommun och är obligatorisk. Det finns 5 platser där gröna och bruna sopkärl finns uppställda, se de gröna sopkärlsymbolerna på kartan här.

OBS! De gröna sopkärlen är endast till för rest-sopor, dvs den lilla del av våra sopor som blir kvar när vi sorterat ut allt som ska gå till återvinning!

Det som alltså INTE ska läggas i våra gröna sopkärl är följande:

 • Matrester ska läggas i det bruna kärlet och i speciella påsar som kan hämtas i de större matvarubutikerna eller på ÅVC, mer info finns på kommunens hemsida om restavfall.
 • Följande återvinningsmaterial lämnas till ÅterVinningsStationer (ÅVS) i t ex Västerljung, Vagnhärad eller Tystberga!
  • Tidningar
  • Kartonger
  • Glasflaskor
  • Plast(förpackningar)
  • Metall(förpackningar)
 • Metall, plast, glas och kartongmaterial som är för stora eller inte är förpackningar ska lämnas till återvinningscentraler (ÅVC) och INTE i våra gröna sopkärl. ÅVC är uppdelade per kommun och "våra" finns i Tystberga och Björshults mfl se länk här. Tidigare kunde man åka till Trosas ÅVC, Korslöt, om man betalade för sig, men nu har man ett annat system som går ut på att identifiera sig med körkort.

Vad blir då över som vi ska kasta i de gröna kärlen? Nyköpings kommun har försökt ge exempel på saker som är restavfall och SKA läggas i de gröna kärlen:

Snus och cigaretter
Kuvert
Hundbajspåsar
Kattsand
Blöjor och tvättlappar
Bindor och tamponger
Bomullstops
Disktrasor
Dammsugarpåsar

Mer information finns på Nyköping kommuns hemsida om restavfall, klicka här!

Tyvärr har vi problem sommartid, speciellt runt midsommar, att våra gröna sopkärl blir överfulla. Det skulle inte vara ett problem om fler av oss tänkte efter och gjorde en bättre utsortering av återvinningsmaterial. Gör vi inte det kommer vi alla drabbas av kostnadshöjningar för sophämtningen!

Tänk efter före och sortera bort återvinningsmaterial från soporna!