Vägar och stigar

GA1 - Vägar och stigar

Underhåll och snöröjning

Föreningen ansvarar för vägunderhåll och snöröjning på grusvägarna inom området. I vägunderhållet ingår också att hålla dikena utefter vägarna öppna.

Det råder hastighetsbegränsning till 30 km/tim inom området. Polisen har kontrollerat att högre hastighet än 30 km/h innebär vårdslöshet i trafik. Låg hastighet innebär också att vi spar på vägarna genom att gruslagret får ligga kvar. Hastighetsbegränsningen gällar givetvis alla fordon, även mopeder, traktorer och fyrhjulingar.

Att lägga på ett nytt gruslager på våra vägar är dyrt, runt 100.000 kr, så det lönar sig att fara försiktigt fram på våra vägar.

Vägunderhållet sköts av en entreprenör som ansvarar för plogning och sandning vintertid samt vägskötsel i övrigt. Vintertid kommer entreprenören och plogar eller sandar när han bedömer att det behövs. För säkerhets skull så har vi också en permanent boende, utsedd medlem som bevakar framkomligheten på vägarna och kan kalla på entrepenören vid behov.

Föreningen ansvarar för att hålla vägdiken öppna. Den enskilda fastighetsägaren ansvarar för att dräneringen under egen infart hålls öppen.


Tomtnummer & husnummer

Innan det fanns vägnamn i området identifierades tomterna med hjälp av tomtnummer. Dessa tomtnummer finns kvar i form av medlemsnummer i samfälligheten. Tomterna numrerades allt eftersom de styckades av och gick in i dåvarande vägföreningen. Numreringen är logisk om man känner till områdets historia, men kan vara förvirrande för andra. Den används inte numera, men finns i registret.

För att utomstående, till exempel besökare, taxi, brandkår, ambulans och polis, ska hitta rätt är det mest praktiska att använda sig av vägnamn och husnummer. Det är alla vana vid.

Föreningen har satt upp skyltar med vägnamnen och vi rekommenderar att du tydligt markera ditt husnummer. Då kan även "icke-Granlundsbor" hitta rätt när det behövs.

Fastigheterna kan alltså ha tre olika beteckningar:

1. Gatuadressen. Den som normalt används
2. Tomtnumret. Används inte längre men kan förekomma på någon gammal skylt.
3. Fastighetsbeteckningen som används av myndigheter vid till exempel ägarbyten och taxering.
Fastighetsbeteckningen kan till exempel vara "Torsåkers-Berga 2:9".

 Karta från förrättningen som visar vilka vägar och stigar som ingår i GA1.

Föregående sida: Vår historia Nästa sida: Terrängkörning