Vår historia

Fritidsområdets historia börjar 1961, då tomterna såldes av Fyrbergs Fastighets AB. Det officiella namnet är Berga-Granlund och består av 127 fastigheter, norr och söder om E4:an. Mitt i området ligger Lammsjön, ett populärt badställe sommartid.

Från början var det 106 fastigheter, 1965 tillkom 12 tomter på Bergavägen, 1971 ytterligare 5 mot Byksjön.
I samband med att E4:an blev motorväg 1986 anlades anläggningen vid Sille krog som då också blev medlemmar i dåvarande vägföreningen.

Föreningen startar som vägförening för enskilda väger när området bildades, men senare tillkom en frivillig fastighetsägarförening och en frivillig "Rädda Lammsjön" förening. Det krävdes alltså tre styrelser för att hantera området gemensamt. År 2002 beslutade man att ombilda vägföreningen till en samfällighetsförening och samtidigt införliva aktiviteterna i de frivilliga föreningarna för att säkerställa områdets skötsel.

Granlund är främst ett fritidsområde, men fler och fler har beslutat att bo här året runt.

Området har gamla anor. Granlund torde före enskiftets genomförande ha ingått i Berga By, därav fastighetsbeteckningen Berga.

Genom området löper tre generationer vägar:

  • Gamla Landsvägen, som har anor ända tillbaka till 1000-talet och sammanfaller med Götalandsvägens sträckning.
  • Riksettan, numera väg 800, som är asfaltvägen genom området och byggdes som nödhjälpsarbete 1922-23.
  • E4 invigdes 1961, först som vanlig landsväg och är sedan 1986 ombyggd till motorväg med rastplatsen Sille Krog.

På Gamla Landsvägen 2 ligger den gamla landsvägskrogen, som givit namn åt den nuvarande rastplatsen på E4. Krogen finns utsatt på en karta från 1630-talet. Idag finns endast huvudbyggnaden kvar.

Det officiella namnet är Sörby Krog, vilket antyder anknytning till Sörby Säteri. Krogrörelsen upphörde vi sekelskiftet 1900, men jordbruk bedrevs fram till 1947. På väg 800 fanns även en "krog". Det var en enklare kaffe- och matservering, som var uppförd mitt i skogen av gamla billådor. Vid fritidsområdets exploatering revs denna och ersattes av en servering vid Byksjön, men även detta hus är rivet.

De gamla socknarna Torsåker, Lästringe och Västerljung möts i ett stenkummel cirka 150 meter söder om Sille Krog.

Gamla Landsvägen har öster om Sille Krog ett milstolpe från 1777 med kungligt namnskiffer.

Där backen ner mot Hoparkrogen och Västerljung på Gamla landsvägen börjar ligger en gammal häradsavrättningsplats

Föregående sida: Kalender Nästa sida: Granlunds 60 år