Verksamhet 2019

Kallelse/dagordning

Verksamhetsberättelse 2018

Debiteringslängd (sammanfattning) 2019

Stämmoprotokoll sid 1

Stämmoprotokoll sid 2

Närvarande fastigheter

 

I protokollet finns en fråga om hög inblandning av sand vid den grusning som företogs under våren 2019. 

Som svar på denna fråga har styrelsen undersökt berörda vägar och konstaterat att efter det att vägarna har sladdats och saltats, som är den vanliga processen efter grusning, är vägarna nu i fullgott skick.

Styrelsen har också varit i kontakt med leverantören av gruset som meddelar att detta är naturgrus som kan ha en viss ojämn halt av sand vilket normalt inte har någon menlig inverkan på vägbeläggningen.

Styrelsen har därvid landat i att vi inte ser någon anledning att reklamera grusleveransen.

 

Föregående sida: Verksamhet 2018 Nästa sida: Verksamhet 2021