Fibernät

Fiber till Granlunds!

Nyköpings kommun's helägda bolag, Gästabudstaden, har startat ett projekt att etablera fiber på landsbygden inom ett område som inkluderar Kvegerö och Granlunds Fritidsområde.

 

Fibernätet kommer att anslutas direkt till de fastighetsägare som beställer fibernät av Gästabudstaden. Sedan kommer en tredje part in, en s.k. operatör, som blir den som ni beställer själva abonnemanget hos, dvs själva innehållet såsom internet, TV, telefon etc.

Kolla gärna i Gästabudstadens broschyr eller hemsida för aktuella månadspriser.

Föreningen kommer att hjälpa till med att sprida information om denna möjlighet och medverka till att s.k. grävtillstånd ges till Gästabudstadens entrepenör för att lägga ned fiberrören. Föreningen kommer inte att inkludera något ansvar för fiber i vår verksamhet, det behövs inte eftersom respektive fastighetsägare gör upp direkt med Gästabudstaden och senare med vald internet operatör.

Att ansluta sin fastighet till ett fibernät ökar fastighetens attraktionskraft.  Det kan betyda fler budgivare den dagen man säljer. Men framför allt ökar det fastighetens egna utvecklingsmöjligheter när man bor där.

Den investering som måste göras tar man själv ställning till. Det offererade priset på 20.000 kr i ett glesbygdsområde är möjligt endast tack vare ett sökt EU bidrag.

Projektet är numera färdigt och anlutet till Gästabudstadens stadsnät.

Se också nästa sida där vi samlat några vanliga frågor och svar.

Föregående sida: Utökad byggrätt Nästa sida: Frågor och svar om fiber