Stämman

Ordinarie stämma ska hållas senast tre månader efter bokslutet, dvs senast den 30/6. Traditionellt brukar föreningen hålla stämman sista lördagen i maj. Eftersom det är stämman som fastställer debiteringslängden så är stämmans beslut en förutsättning för att kunna skicka ut fakturor till medlemmarna. Det är styrelsen som kallar till stämma.

Vid stämman har alla medlemmar yttranderätt men endast medlemmar som betalt medlemsavgifterna har rösträtt. Om man inte kan närvara vid stämman kan man ändå påverka genom att ge fullmakt till ett ombud som röstar i mitt ställe. Ett ombud kan endast vara ombud för en medlem.

Medlemmar är ägarna till de fastigheter som är delägare i gemensamhetsanläggningar som föreningen ansvarar för. Kallelse till stämman skickas ut till en av ägarna cirka 3 veckor före stämman. 

Kallelse skickas via vanlig post till den adress som ägaren bor på permanent, det är därför viktigt att meddela föreningen om ni ändrar permanentbostad, föreningen får ingen automatisk adressändring. Säljer ni er fastighet här på Granlunds är det förstås ännu viktigare att ni meddelar föreningen. Formulär finns här på hemsidan.

Föreningen skickar också kallelsen via epost till de som så önskar, man anmäler sig till epostlistan på hemsidan. (På sikt vore det bäst att använda en säkrare kanal, till exempel Kivra, men tyvärr stöder Kivra inte föreningsformen samfällighetsföreningar.)

Föregående sida: Årsrapporter stämman 2024 Nästa sida: Karta