Stämman

Ordinarie stämma ska hållas senast tre månader efter bokslutet, dvs senast den 30/6. Traditionellt brukar föreningen hålla stämman sista lördagen i maj. Eftersom det är stämman som fastställer debiteringslängden så är stämmans beslut en förutsättning för att kunna skicka ut fakturor till medlemmarna. Det är styrelsen som kallar till stämma.

Vid stämman har alla medlemmar yttranderätt men endast medlemmar som betalt medlemsavgifterna har rösträtt. Om man inte kan närvara vid stämman kan man ändå påverka genom att ge fullmakt till ett ombud som röstar i mitt ställe. Nedan finns ett enkelt formulär till en fullmakt:  

Föregående sida: Verksamhet 2021 Nästa sida: Karta