Midsommar dagtid

Dagaktiviteter

Kvällen före midsommarafton kl 19.00 träffas vi för att klä midsommarstången vid dansbanan.
(Ansvariga har samlat ihop björkgrenar och övriga har med sig blommor som de plockat)

14:00 Hämta med skrinda - Barnen hämtas enligt schema av den som kör traktorn. Samtliga barn måste ha hämtats i tid innan kl 15:00.
15:00. Resa midsommarstången - Ansvarig är i regel samma som ansvarade för att klä stången. Frivilliga krafter hjälper till vid själva resningen.
15:00. Dans och lekar runt midsommarstången -
16:00. Saft och kakor till barnen -
16:00. Lekar efter dansen - Brukar pågå max en timme.

Klicka på länkarna för mer utförlig information och erfarenheterna från dem som haft ansvaret tidigare.

Samordnare för firandet på dagtid

Klä midsommarstången och majstångsresningen

Skrindan

Musik

Sång och dansledare

Lekar för barnen

Saft och kakor för barnen

Det här är det vi brukar göra och vill dela med oss med tips och erfarenheter. Känn dig inte bunden till det. Det är tänkt som inspiration och är fritt att ändra.

Föregående sida: Midsommarfirandet Nästa sida: Midsommar kvällstid